Skip to content Skip to footer

Развитие на проекти

Разработването на фотоволтаични проекти е сложна и времеемка работа, която изисква отлично познаване на законодателството и пазара. Разработването на всеки един проект неизбежно включва риск, дълъг период от време и огромен финансов ресурс. “Грийнтех Инженеринг Солюшънс” АД има 13 годишен опит в разработката на проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници и е доказан надежден партньор в България и чужбина.

Подходящ терен

Изборът на подходящ терен за вашия фотоволтаичен проект е трудна задача, която изисква обстойно познаване на местните регулации и възможности на мрежата.

Предпроектно проучване

Предпроектното проучване е първата стъпка след идентифициране на подходящия терен. То ще заложи първичните технически параметри на проекта.

Становище от ЕРП/ЕСО

Предпроектното проучване ще Ви послужи, за да получите становище за присъединяването на вашата фотоволтаична електроцентрала от мрежовия оператор
Технически проект
След получаването на становището от мрежовия оператор, ГЕС ще изготви за вас технически проект за целите на разрешение за строеж и окончателен договор.
Изграждане
След получаване на разрешение за строеж от местната община ние ще се погрижим за изграждането на фотоволтаичната електроцентрала в най-кратък срок.
Въвеждане в експлоатация
След успешно преминали 72 часови проби ние ще се погрижим вашата електроцентрала да започне работа в най-кратък срок.
Намиране на подходящ терен
Изборът на подходящ терен за вашия фотоволтаичен проект е трудна задача, която изисква обстойно познаване на местните регулации и възможности.
Предпроектно проучване
Предпроектното проучване е първата стъпка след идентифициране на подходящия терен. То ще дефинира последващите стъпки за реализация и ще заложи предварителни технически параметри на проекта.
Становище от ЕРП/ЕСО
Предпроектното проучване ще Ви послужи, за да получите становище за присъединяването на вашата фотоволтаична електроцентрала от местното ЕРП (проекти до 5 MWp) или ЕСО (проекти над 5 MWp).
Технически проект
След получаването на становището от ЕРП/ЕСО, ГЕС ще изготви за вас технически проект за целите на разрешение за строеж.
Изграждане
След получаване на разрешение за строеж от местната община ние ще се погрижим за изграждането на фотоволтаичната електроцентрала в най-кратък срок.
Въвеждане в експлоатация
След успешно преминали 72 часови проби ние ще се погрижим вашата електроцентрала да започне работа в най-кратък срок.
Надя Христова, мениджър ключови клиенти, ГЕС

Надя Христова

Мениджър ключови клиенти

Запитване към специалист

Може да видите още:

Нагоре