Skip to content Skip to footer

Проектиране, Доставка, Изграждане

Проектиране
Проектирането на фотоволтаичната електроцентрала е в основата на нейното бъдещо безпроблемно функциониране и експлоатация. Правилно заложените първоначални параметри ще сведат рисковете от повреди до минимум. Добре изработеният технически проект ще гарантира максимална ефективност на вашите активи и ще бъде гарант за дългогодишното им упрaвление.
Доставка
Благодарение на над 13 годишният ни опит на пазара, успяхме да създадем дългогодишни връзки с водещите производители на оборудване в световен мащаб. Създадохме мрежа от доставчици, с които изградихме взаимно доверие на база добрите бизнес практики. Това ни позволява да предложим дългогодишни гаранции на продуктите, които предлагаме. Заедно с това гарантираме високо качество на ниски цени на нашите крайни клиенти.
Изграждане
Изграждането на един фотоволтаичен парк може да отнеме от 2 дни до 2 години. Благодарение на нашия дългогодишен опит ние от “Грийнтех Инженеринг Солюшънс” АД знаем как да се справим и с двете задачи. Нашият екип от специалисти, заедно с механизацията, с която разполагаме, е готов да изгради в срок всеки фотоволтаичен проект в страната и чужбина. Нашите технически ръководители следят стриктно изпълнението на всеки един аспект от проекта и са гарант за най-високо качество на работа.

Проектиране

Проектирането на фотоволтаичната електроцентрала е в основата на нейното бъдещо безпроблемно функциониране и експлоатация.

Правилно заложените първоначални параметри ще сведат рисковете от повреди до минимум. Добре изработеният технически проект ще гарантира максимална ефективност на вашите активи и ще бъде гарант за дългогодишното им упрваление.

Доставка

Благодарение на над 13 годишният ни опит на пазара, успяхме да създадем дългогодишни връзки с водещите производители на оборудване в световен мащаб. Създадохме мрежа от доставчици, с които изградихме взаимно доверие на база добрите бизнес практики.

Това ни позволява да предложим дългогодишни гаранции на продуктите, които предлагаме. Заедно с това гарантираме високо качество на ниски цени на нашите крайни клиенти.

Изграждане

Изграждането на един фотоволтаичен парк може да отнеме от 2 дни до 2 години. Благодарение на нашия дългогодишен опит ние от “Грийнтех Инженеринг Солюшънс” АД знаем как да се справим и с двете задачи.

Нашият екип от специалисти, заедно с механизацията, с която разполагаме, е готов да изгради в срок всеки фотоволтаичен проект в страната и чужбина.

 

Нашите технически ръководители следят стриктно изпълнението на всеки един аспект от проекта и са гарант за най-високо качество на работа.

Може да видите още:

Нагоре