Skip to content Skip to footer

Проектиране, Доставка, Изграждане

Проектиране
Проектирането на фотоволтаичната електроцентрала е в основата на нейното бъдещо безпроблемно функциониране и експлоатация. Правилно заложените първоначални параметри ще сведат рисковете от повреди до минимум. Добре изработеният технически проект ще гарантира максимална ефективност на вашите активи и ще бъде гарант за дългогодишното им упрaвление.
Доставка
Благодарение на над 13 годишният ни опит на пазара, успяхме да създадем дългогодишни връзки с водещите производители на оборудване в световен мащаб. Създадохме мрежа от доставчици, с които изградихме взаимно доверие на база добрите бизнес практики. Това ни позволява да предложим дългогодишни гаранции на продуктите, които предлагаме. Заедно с това гарантираме високо качество на ниски цени на нашите крайни клиенти.
Изграждане
Изграждането на един фотоволтаичен парк може да отнеме от 2 дни до 2 години. Благодарение на нашия дългогодишен опит ние от “Грийнтех Инженеринг Солюшънс” АД знаем как да се справим и с двете задачи. Нашият екип от специалисти, заедно с механизацията, с която разполагаме, е готов да изгради в срок всеки фотоволтаичен проект в страната и чужбина. Нашите технически ръководители следят стриктно изпълнението на всеки един аспект от проекта и са гарант за най-високо качество на работа.

Проектиране

Проектирането на фотоволтаичната електроцентрала е в основата на нейното бъдещо безпроблемно функциониране и експлоатация.

Правилно заложените първоначални параметри ще сведат рисковете от повреди до минимум. Добре изработеният технически проект ще гарантира максимална ефективност на вашите активи и ще бъде гарант за дългогодишното им упрваление.

Доставка

Благодарение на над 13 годишният ни опит на пазара, успяхме да създадем дългогодишни връзки с водещите производители на оборудване в световен мащаб. Създадохме мрежа от доставчици, с които изградихме взаимно доверие на база добрите бизнес практики.

Това ни позволява да предложим дългогодишни гаранции на продуктите, които предлагаме. Заедно с това гарантираме високо качество на ниски цени на нашите крайни клиенти.

Изграждане

Изграждането на един фотоволтаичен парк може да отнеме от 2 дни до 2 години. Благодарение на нашия дългогодишен опит ние от “Грийнтех Инженеринг Солюшънс” АД знаем как да се справим и с двете задачи.

Нашият екип от специалисти, заедно с механизацията, с която разполагаме, е готов да изгради в срок всеки фотоволтаичен проект в страната и чужбина.

 

Нашите технически ръководители следят стриктно изпълнението на всеки един аспект от проекта и са гарант за най-високо качество на работа.

Христо Христов, изпълнителен директор, ГЕС

Христо Христов

Изпълнителен директор

Запитване към специалист

Тодор Маджаров, търговски директор, ГЕС

Тодор Маджаров

Търговски директор

Запитване към специалист

Може да видите още:

Нагоре