Skip to content Skip to footer

Търговия с електроенергия

Елнова е специализирана компания в енергийния сектор, създадена през 2019 г., титуляр на лицензия за търговия с електроенергия и координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи. Компанията ни развива търговска и консултантска дейност на българския и регионалния енергиен пазар и предлага богато портфолио от услуги за осигуряване на електроенергийното потребление и оптимизиране на енергийните разходи на клиентите си. 

Може да видите още:

Нагоре