Skip to content Skip to footer

Нужни документи за оферта

Скица на имота

Сканираната скица на вашия имот ще ни помогне да подготвим по-бързо вашата оферта.

Виза за проектиране

Визата за проектиране се получава до 14 дни от общината след предварително подадено заявление

Други

Становище от ЕРП, проект за ПУП, разрешително за строеж и др.

Стъпки за оферта

Изпратете ни запитване

Среща
с нашия екип

Подготовка на
идеен проект

Нагоре