Skip to content Skip to footer

Експлоатация и поддръжка

Фотоволтаичните системи са съоръжения, нуждаещи се от превантивна, планова, аварийна поддръжка и следгаранционно обслужване. С нашия дългогодишен опит като специализирана компания, ние предлагаме на нашите клиенти сключване на детайлен договор, съдържащ целия обсег от дейности за мониторинг, управление и поддръжка на фотоволтаичната централа.

Планова Поддръжка

Плановата поддръжка е известна още като профилактика. При правилно извършване на профилактиката, тя осигурява дълъг експлоатационен живот на вашата фотоволтаична система и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка.

Аварийна Поддръжка

Аварийната поддръжка е свързана с ремонт или подмяна на повреден компонент или компоненти от фотоволтаичната система. Най-често това дефектирали панели, повредени кабели или инвертори. Бързата реакция при аварийната поддръжка е ключова за правилното функциониране на фотоволтаичната система.

Превантивна Поддръжка

Превантивната поддръжка се извършва поне веднъж годишно и включва преглед на конструкция, на всички ел. връзки, стрингове, кабели и др. Тя включва и тест на инверторите според предписанията на производителя, както и други специфични тестове.

Сашо Димитров, изпълнителен директор, ГЕС

Сашо Димитров

Изпълнителен директор

Запитване към специалист

Владимир Нелковски, Директор поддръжка, ГЕС

Владимир Нелковски

Директор поддръжка

Запитване към специалист

Може да видите още:

Нагоре