Skip to content Skip to footer

Водород

Подкрепете ни в нашата мисия към декарбонизация!

Водородът е универсален носител на енергия, който ще бъде в основата на Европейските политики за постигане на въглеродна неутралност. “Грийнтех Инженеринг Солюшънс” АД е учредител на сдружение Български Водороден Институт с единствената цел да популяризира водородните технологии на територията на България и Европейския съюз. ГЕС вярва, че водородните технологии са следващата стъпка в енергийния преход на Европа и света.

Българският Водороден Институт е създаден с единствената цел да насърчава развитието на пазара на водородните технологии в транспорта, енергетиката и промишлеността на територията на България и Европейския Съюз.

Oсновните направления на института

Създаване на устойчив бизнес базиран на иновации

Опазване на
околната
среда

Развитие на водородните технологии

Може да видите още:

Нагоре