Skip to content Skip to footer

ВЕЦ Чомаковци 900 kW

Описание

МВЕЦ „Чомаковци” е ВЕЦ от деривационен тип, с нисък напор. Местоположението на централата е на десния бряг на река Искър, между гр. Червен Бряг и с. Чомаковци, до канала между с. Горник и с. Чомаковци. Съоръженията на централата попадат на територията на община Червен бряг, област Плевен.

Водовземането ще се извършва от съществуващ напоителния канал на МЗХ-ХМС.  Централата ще работи основно през ненапоителния сезон.

Роля на ГЕС: Главен изпълнител

Нагоре