Skip to content Skip to footer

ВЕЦ Черногорово 1300 kWp

Описание

Деривационна ВЕЦ, разположена на ГНК Лесичово- Стряма централата работи на сезонен режим в зависимост от необходимостта и наличието на вода за напояване на селскостопанските земи в района. Централата има отделни режими на работа през напоителен и ненапоителен сезон, като през напоителния отработените води се връщат във напоителен канал Черногорово, а през ненапоителния – в р. Луда Яна.

Роля на ГЕС: Главен изпълнител

 

Нагоре