Skip to content Skip to footer

ФЕЦ на земя с.Калейца 636 kWp

Описание

Фотоволтаичният парк в с. Калейца, община Троян е изграден върху терен, близо до една от индустриалните зони на района. Теренът е сравнително равен, но върху голяма част от него има остатъчни фундаменти на сгради, които са били разрушени преди началото на проекта.

Върху него изградихме статична носеща конструкция 2 панела портрет с наклон от 25 градуса и отстояние от земната повърхност 80 сантиметра, състояща се се от 39 броя маси 2х12 , 12 броя маси 2х9 и една маса 2х7 на турския производител на конструкции Kirac Metal, модел Medium Duty, покритие Magnelis.

Броят на двулицевите фотоволтаични панели е 1166 с единична мощност от 545 Wp на водещият производител на панели Seraphim Solar. Броят на стринговите инвертори е 5 с единична мощност от 125 kW на най-големият производител на инвертори в света Sungrow, Китай.

Фотоволтаичната електроцентрала се очаква да бъде въведена в експлоатация през юни, 2024 година.

Нагоре