Skip to content Skip to footer

Бутиков хотел Оборище 5

Описание

На ул. Оборище 5 се намира някогашната сграда на института „Opera Italiana Pro Oriente“ или „Италианско дело за Изтока“. Той е основан в началото на 20-те години от Франческо Галони, апостолически легат в България. Институтът се занимава с благотворителна дейност, популяризира италианския език и  култура, издава италианска литература и списание. Масивната сграда е построена с помощта на италианската държава. Първата копка е направена на 7 септември 1925 г. лично от папския нунций Ронкали (бъдещият папа Йоан XXIII), а завършената постройка е осветена през 1928 г. В нея се е намирал и институтът „Леонардо да Винчи“, който представлява частна смесена прогимназия. След 1944 г. сградата е национализирана и в нея се настанява Националното музикално училище.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Реконструкция и реставрация

Проектът е специфичен пример за съхранение, допълнение и обогатяване на съществуващото архитектурното наследство. Използвани са нестандартни методи за укрепване с надстрояване на съществуващата конструкция чрез няколко технологични похвата – метални ригели, карбонови нишки, торкретбетон и лека метална конструкция. Използвано е нестандартно решение за достъпна среда и интегриране на съвременни инженерни системи за климатизация, вентилация, компютърни системи и контрол на достъпа. При проектирането на сградата е заложено индивидуално технологично решение за озвучаване, осветление и акустика на многофункционалните зали. Обновяването на параклиса, многофункционалните зали и фоайетата вдъхва нов социален живот на партерните нива. Проектното решение предвижда богато озеленяване на прилежащото пространство с осигурено паркиране.

Роля на ГЕС: Главен изпълнител

Нагоре