Skip to content Skip to footer

Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на уличното осветление на територията на община Долна баня

Описание

Предметът на поръчката обхваща строително-монтажни работи, свързани с реконструкция на улици и тротоари и подмяна на уличното осветление на следните подобекти:
— Реконструкция на пътни и тротоарни настилки — ул. „Христо Смирненски“,
— Реконструкция на пътни и тротоарни настилки — ул. „Маришка“,
— Реконструкция на пътни и тротоарни настилки — ул. „Новодомска“,
— Реконструкция на пътни и тротоарни настилки и подмяна на улично осветление — ул. „Рилско шосе“,
— Реконструкция на пътни и тротоарни настилки — ул. „Бистришка“ и ул. „Спортна слава“ от пресечката с ул. „Отец Паисий“ до пресечката с ул. „Св. Св. Кирил и Методий“,
— Подмяна на уличното осветление — гр. Долна баня.

Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС): BGN 1,588,342.15 лв.

Нагоре