Skip to content Skip to footer

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня

Описание

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня“ по 2 (две) обособени позиции:

— Обособена позиция № 1: Подобект: Общински път SFO2191/ІІ-82, Долна баня — Костенец/ — Пчелин /ІІІ-8222/, участък от км 0+257 до км 4+135,
— Обособена позиция № 2: Подобект: Общински път SFO1190 /ІІ-82, Костенец — Радуил/ Долна баня — поч. ст. Долна баня — х. „Гергиница“, участък от км 0+799 до км 4+320.45.

 

Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС): BGN 4,573,480.37 лв.

Нагоре