Skip to content Skip to footer

Технически ръководител

Грийнтех Инженеринг Солюшънс (ГЕС) е водеща компания в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България.
Поради разрастване на дейността ни, в отдел ВЕИ имаме нужда от опитен и мотивиран специалист за позицията „Технически ръководител на обекти ФЕЦ“

Като Технически ръководител на обекти, ти ще бъдеш отговорен за следното:

 • Организация, ръководство и контрол на дейностите на обекта, включително на работници и механизация;
 • Комуникация с подизпълнители и контрол над извършените от тях дейности;
 • Организация и контрол на доставките на материали;
 • Проследяване на изготвянето и съхранението на цялата техническа и финансова документация;
 • Контрол над спазването на ЗБУТ.
 • Спазване на срокове и предоставяне на отчети за извършената дейност.
1.1

Изисквания:

 • Висше строително или техническо образование;
 • Професионален опит на подобна позиция;
 • Добро познаване на законите и нормативните уредби в областта;
 • Шофьорска книжка – кат. B;
 • Възможност за командировки в страната;
 • Умение за работа в екип
 • Умение за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Отлична бонусна схема;
 • Възможности за растеж;
 • Динамична работна среда;
 • Инвестиции в професионално и личностно развитие;
 • Фирмени събития и пътувания;
 • Гъвкаво работно време;
1.2

Развивай се заедно с нас!

Нагоре