GES_Logo_White_RGB_Web_Small.png (1)

Енергия без край

Фотоволтаици на земя

Промяна за бъдещето

Предпочитаната инвестиция

Много държави по света виждат в големите фотоволтаични електроцентрали шанс за своята енергийна независимост. Редица развити страни сочат фотоволтаиците като основен фокус на тяхната електроенергийна система. Технологичният напредък, минималната поддръжка и предвидимостта на фотоволтаиците ги прави една от най-атрактивните инвестиции в Европа и по света. Те са чудесен начин за оползотворяването на огромни земни площи, които са негодни за земеделие или друг вид търгвоска дейност като бивши сметища, въглищни мини, сгурудвали и др. 

Предвидимост

Инвестицията в голяма наземна фотоволтаична електроцентрала има едно ключово предимство - предвидимостта. Със съвременните пазарни методи като PPA, инвеститорът има ясна визия за приходите за период от 10 години и повече.

Бърза възвръщаемост

В условията на постоянна енергийна несигурност, фотоволтаичната електроцентрала ще Ви даде предвидимост на вашите енергийни разходи и ще възвърне инвестицията в период от 4 до 7 години.

 

Възобновяема и устойчива

Соларната енергия е неизчерпаем енергиен източник. Полезният живот на една фотоволтаична система е минимум 30 години, а екологичният отпечатък е почти нулев.