GES_Logo_White_RGB_Web_Small.png (1)

Търговия

с електроенергия

Енергия за вашия бизнес

Елнова е дъщерно дружество на “Грийнтех Инженеринг Солюшънс” АД, което предлага дългосрочни икономически ефективни решения за вашия бизнес. 

Елнова е специализирана компания в енергийния сектор, създадена през 2019 г., титуляр на лицензия за търговия с електроенергия и координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи. Компанията ни развива търговска и консултантска дейност на българския и регионалния енергиен пазар и предлага богато портфолио от услуги за осигуряване на електроенергийното потребление и оптимизиране на енергийните разходи на клиентите си.