GES_Logo_White_RGB_Web_Small.png (1)

SCADA

и Мониторинг

Наличието на мониторингова система дава възможност на ГЕС да предоставя на инвеститорите финансова гаранция за достигане на годишно електропроизводство на фотоволтаичните централи.

GES SCADA

Мониторинг

Своевременната реакция при авария е от съществено значение за постигане на висок среден добив. Ние използваме система за мониторинг в реално време, създадена, за да следи автоматично метеорологичните условия, стрингове, инвертори, производство на централите по всяко време, от всяко място, при наличие на интернет връзка и парола за идентифициране като данните се събират и обработват в центъра за управление и мониторинг. Наблюдението ни дава възможност да гарантираме работоспособността на централата, да увеличим постигнатите резултати и да намалим до минимум износването на системата, с което удължаваме нейния срок на експлоатация.

SCADA

Грийнтех Инженеринг Солюшънс“ АД управлява център за мониторинг и поддръжка на фотоволтаични централи. Центърът е оборудван с модерна система за наблюдение, извършваща 24-часов мониторинг на централите, чрез собствен специализиран софтуер  за наблюдение, анализ и дистанционно управление /SCADA/.
Центърът за мониторинг дава възможност на ГЕС за своевременна реакция при възникване на аномални състояния, което е от основно значение за достигане на високо производство

GES SCADA