GES_Logo_White_RGB_Web_Small.png (1)

Енергия без край

Домакинства

Енергия за вашия дом

Домашна фотоволтаична електроцентрала

Фотоволтаичната електроцентрала е предпочитам метод за собствено генериране на електроенергия поради редица фактори. Лесна е за монтаж, не е много скъпа и не изисква почти никаква поддръжка. В развитите страни все повече домакинства разчитат на фотоволтаиците, за да покрият енергийните си нужди.

Евтина възобновяема електроенергия

Според Международната Енергийна Агенция, фотоволтаиците генерират най-евтината електроенергия на пазара. Подобен тип система на вашия покрив може драстично да намали сметката Ви за ток за поне 30 години напред.

Лесна за монтаж и поддръжка

В зависимост от покрива на вашия дом, има няколко начина за монтаж на фотоволтаични панели. Всеки един от тях е сравнително лесен както за изпълнение, така и за поддръжка с течение на времето.

 

Добавена стойност. Нула вредни емисии

Една добре изпълнена фотоволтаична система на вашия покрив би увеличила драстично стойността на вашия имот, а електроенергията, която ще генерира ще има почти нулев екологичен отпечатък