GES_Logo_White_RGB_Web_Small.png (1)

Развитие

на проекти

От началото до края

Разработването на фотоволтаични проекти е трудна работа, която изисква отлично познаване на законодателството и пазара. Разработването на всеки един проект неизбежно включва риск, дълъг период от време и огромен финансов ресурс. “Грийнтех Инженеринг Солюшънс” АД има 13 годишен опит в разработката на проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници и е доказан надежден партньор в България и чужбина. 

Етапи

на развитие

1
Намиране на подходящ терен
Изборът на подходящ терен за вашия фотоволтаичен проект е трудна задача, която изисква обстойно познаване на местните регулации и възможности.
2
Предпроектно проучване
Предпроектното проучване е първата стъпка след идентифициране на подходящия терен. То ще дефинира последващите стъпки за реализация и ще заложи предварителни технически параметри на проекта.
3
Становище от ЕРП/ЕСО
Предпроектното проучване ще Ви послужи, за да получите становище за присъединяването на вашата фотоволтаична електроцентрала от местното ЕРП (проекти до 5 MWp) или ЕСО (проекти над 5 MWp).
4
Технически проект
След получаването на становището от ЕРП/ЕСО, ГЕС ще изготви за вас технически проект за целите на разрешение за строеж.
5
Изграждане
След получаване на разрешение за строеж от местната община ние ще се погрижим за изграждането на фотоволтаичната електроцентрала в най-кратък срок.