Skip to content Skip to footer

ФЕЦ на земя с.Мокреш 4200 kWp

Описание

Фотоволтаичният парк в село Мокреш е вторият utility-scale соларен парк в България. След подробно предпроектно проучване, проведено през 2010 година от проф. Витанов и проф. Тютюнджиев от Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници към Българската академия на науките (БАН), ФEЦ „Мокреш“ е възложен на Грийнтех Инженеринг Солюшънс (ГЕС) от инвеститора Хелиос Пауер.

Теренът се намира в покрайнините на селото, частично граничи със земеделска земя, отчасти стопански съоръжения. В близост няма промишлени предприятия, които биха могли да запрашат панелите. Теренът е равен, идеално ориентиран в посока север-юг, леко наклонен към изток със съществуваща самостоятелна инфраструктура, пътна комуникация и вход за строителна техника. Теренът, върху който е разположен фотоволтаичния парк е с големина от 7.3 хектара (73 декара). Изцяло е собственост на SPV Соларен Парк Мокреш.

ФЕЦ „Мокреш“ е първият фотоволтаичен проект на ГЕС, който даде началото на нашия успешен бизнес в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Нагоре