Skip to content Skip to footer

ФЕЦ на земя №3 с.Радотина 30 kWp

Описание

През периода между 2020 и 2021 година ГЕС изгради над 40 фотоволтаични обекта с инсталирана мощност от 30 kWp. Поради преференциалната изкупна цена на електроенергията, предложена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за периода, 30 киловатовите електроцентрали бяха най-търсената инвестиция сред малки, средни и големи инвеститори.

Голяма част от изградените електроцентрали от ГЕС са финансирани от нашето дъщерно дружество – Solar Leasing.

Нагоре