Skip to content Skip to footer

Завърши изграждането на ФЕЦ Стамболийски 600 kWp

2023-10-02

Фотоволтаичният парк в град Стамболийски е най-големият ФЕЦ с оптимизатори solaredge в България с обща инсталирана мощност от 600 kWp. Инвеститорското решение е взето поради факта, че имотът, върху който е изградена електроцентралата граничи с ЖП линия и са на лице много засенчващи елементи. ФЕЦ-ът е изграден е изцяло върху покрив на четири различни сгради с четири различни покривни покрития – ЛТ ламарина, битум с посипка, метална конструкция тип навес без покритие и керемиди.

Използвани са четири различни вида носещи конструкции и три различни вида фотоволтаични панели. Върху равния битумен покрив панелите са монтирани в позиция изток-запад с модулна конструкция на холандския производител Van der Valk Solar. Върху покрива с ЛТ ламарина е използвана конструкция на китайския производител Fastensol. Върху керемидите панелите са закрепени с помощта на метални куки и профили на пловдивската компания Еллон, а върху металната конструкция тип навес е използвана конструкция специално проектирана от екипа на ГЕС.

Общият брой на инсталираните панели е 1 220. От тях 768 броя са с единична мощност от 460 Wp на най-големият производител на фотоволтаични панели в света JinKO Solar, 368 броя са двулицеви с единична мощност от 545 Wp, а останалите 84 броя са еднолицеви 545 Wp на водещия производител на панели в света Seraphim Solar.

Броят на стринговите инвертори е 6 с единична мощност от 100 kW,а броят на оптимизаторите е 612, марка solaredge, модел P1100.

За присъединяване към мрежа средно напрежение доставихме и монтирахме БКТП 800 kVA 20/0.4 kV.

Нагоре