GES_Logo_White_RGB_Web_Small.png (1)

Енергия без край

Фотоволтаици на покрива

Стъпка напред към енергийната независимост

Зелена енергия за вашия бизнес

Днес наличието на  фотоволтаична електроцентрала на покрива на модерно предприятие е също толкова важно, колкото и наличието на течаща вода и интернет връзка. За да извлечете максимални ползи от една такава система, тя трябва да е интегрирана в ел. захранването на сградата. Това ще ви спести такса достъп и пренос към електроразпределителната мрежа на ЕРП-то. Покривите на  производствени предприятия, логистични центрове, офис сгради или складови бази са само малка част от подходящите места за инсталиране на соларния парк.

Енергийна независимост

В зависимост от типа на инсталираната система, тя може да компенсира до 100% от вашите енергийни нужди. Това ще даде на вашия бизнес стратегическо пазарно предимство.

 

Бърза възвръщаемост
В условията на постоянна енергийна несигурност, фотоволтаичната електроцентрала ще Ви даде предвидимост на вашите енергийни разходи и ще възвърне инвестицията в период от 4 до 7 години.
Възобновяема и устойчива

Соларната енергия е неизчерпаем енергиен източник. Полезният живот на една фотоволтаична система е минимум 30 години, а екологичният отпечатък е почти нулев.