MONITORING

Своевременната реакция при авария е от съществено значение за постигане на висок среден добив. Ние използваме система за мониторинг в реално време, създадена, за да следи автоматично метерологичните условия, стрингове, инвертори, производство на централите по всяко време, от всяко място, при наличие на интернет връзка и парола за идентифициране като данните се събират и обработват в центъра за управление и мониторинг. Наблюдението ни дава възможност да гарантираме работоспособността на централата, да увеличим постигнатите резултати и да намалим до минимум износването на системата, с което удължаваме нейния срок на експлоатация.

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

Фотоволтаичните системи са съоръжения, нуждаещи се от превантивна, планова, аварийна поддръжка и следгаранционно обслужване. С нашия дългогодишен опит като специализирана компания, ние предлагаме на нашите клиенти сключване на детайлен договор, съдържащ целия обсег от дейности за мониторинг, управление и поддръжка на фотоволтаичната централа. Редовната техническа профилактика на съоръженията, сервизната проверка на елементите на системите и своевремените ремонти на установените дефекти осигуряват дълъг експлоатационен живот на компонентите и намаляват разходите за извънгаранционна поддръжка.

CENTRE
MANAGEMENT AND MONITORING

Грийнтех Инженеринг Солюшънс“ АД управлява център за мониторинг и поддръжка на фотоволтаични централи. Центърът е оборудван с модерна система за наблюдение, извършваща 24-часов мониторинг на централите, чрез собствен специализиран софтуер  за наблюдение, анализ и дистанционно управление /SCADA/.
Центърът за мониторинг дава възможност на GES за своевременна реакция при възникване на аномални състояния, което е от основно значение за достигане на високо производство.
За повишаване на  електропроизводството на централите, както и за минимизиране и предотвратяване на възможните щети, се извършват планова и превантивна поддръжка в обем, договорен с клиента.
Наличието на мониторинговата система дава възможност на GES да предоставя на Инвеститорите финансова гаранция за достигане на годишно електропроизводство на фотоволтаичните централи.