GES_Logo_White_RGB_Web_Small.png (1)

Експлоатация

и Поддръжка

24/7 в цялата страна
Поддръжката е ключова

Фотоволтаичните системи са съоръжения, нуждаещи се от превантивна, планова, аварийна поддръжка и следгаранционно обслужване. С нашия дългогодишен опит като специализирана компания, ние предлагаме на нашите клиенти сключване на детайлен договор, съдържащ целия обсег от дейности за мониторинг, управление и поддръжка на фотоволтаичната централа. Редовната техническа профилактика на съоръженията, сервизната проверка на елементите на системите и своевременните ремонти на установените дефекти осигуряват дълъг експлоатационен живот на компонентите и намаляват разходите за извънгаранционна поддръжка.

Планова Поддръжка

Плановата поддръжка е известна още като профилактика. При правилно извършване на профилактиката, тя осигурява дълъг експлоатационен живот на вашата фотоволтаична система и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка.

Аварийна Поддръжка

Аварийната поддръжка е свързана с ремонт или подмяна на повреден компонент или компоненти от фотоволтаичната система. Най-често това дефектирали панели, повредени кабели или инвертори. Бързата реакция при аварийната поддръжка е ключова за правилното функциониране на фотоволтаичната система.

Превантивна Поддръжка

Превантивната поддръжка се извършва поне веднъж годишно и включва преглед на конструкция, на всички ел. връзки, стрингове, кабели и др. Тя включва и тест на инверторите според предписанията на производителя, както и други специфични тестове.