СТРОИТЕЛСТВО - ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, реконструкция на улици и тротоари, подмяна на улично осветление на територията на община Долна баня