МОНИТОРИНГ

Своевременната реакция при възникване на проблеми и аномалии е от съществено значение за постигане на високи добиви. Ние използваме система за мониторинг в реално време, която следи автоматично метерологичните условия, работата по стрингове и инвертори, както и производство на централите – по всяко време и от всяко място при наличие на интернет връзка. Данните се събират и обработват в центъра за управление и мониторинг. Наблюдението ни дава възможност да гарантираме работоспособността на централата, да увеличим производството и да намалим до минимум престоите на системата, за целия срок на нейната експлоатация.

ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Фотоволтаичните системи са съоръжения, нуждаещи се от превантивна, планова, аварийна поддръжка и следгаранционно обслужване. С нашия дългогодишен опит като специализирана компания, ние предлагаме на нашите клиенти сключване на детайлен договор, съдържащ целия обсег от дейности за мониторинг, управление и поддръжка на фотоволтаичната централа. Редовната техническа профилактика на съоръженията, сервизната проверка на елементите на системите и своевремените ремонти на установените дефекти осигуряват дълъг експлоатационен живот на компонентите и намаляват разходите за извънгаранционна поддръжка.

ЦЕНТЪР
УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

Грийнтех Инженеринг Солюшънс“ АД управлява център за мониторинг и поддръжка на фотоволтаични централи. Центърът е оборудван с модерна система за наблюдение, извършваща 24-часов мониторинг на централите, чрез собствен специализиран софтуер  за наблюдение, анализ и дистанционно управление /SCADA/.
Центърът за мониторинг дава възможност на GES за своевременна реакция при възникване на аномални състояния, което е от основно значение за достигане на високо производство.
За повишаване на  електропроизводството на централите, както и за минимизиране и предотвратяване на възможните щети, се извършват планова и превантивна поддръжка в обем, договорен с клиента.
Наличието на мониторинговата система дава възможност на GES да предоставя на Инвеститорите финансова гаранция за достигане на годишно електропроизводство на фотоволтаичните централи.