Енергийни проекти

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

СТРОИТЕЛСТВО

СГРАДНО СТРОИТЕЛСТВО

СТРОИТЕЛСТВО

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

Greentech Engineering Solutions (GES)

дсфсдфсдGES е строителна компания, създадена през 2010 г.
От самото й основаване дейността е съсредоточена към управление на проекти за изграждане на ВЕИ централи.
Компанията разширява дейността си в областта на инвестиционното проектиране и изграждане на обществени и жилищни сгради, както и инфраструктурни проекти.